Sint-Aloysius BasisschoolSint-Aloysius Basisschool

Inschrijving


De instapdata zijn:
maandag 29 mei 2017 – eerste dag na hemelvaartweekend  
vrijdag 1 september 2017
maandag 6 november 2017 – eerste dag na herfstvakantie       
maandag 8 januari 2018 – eerste dag na kerstvakantie
donderdag 1 februari 2018
maandag 19  februari 2018  – eerste dag na krokusvakantie
maandag 16 april 2018 – eerste dag na paasvakantie
maandag 14 mei 2018 – eerste dag na hemelvaartweekend
 

 

In onze school bedraagt de maximumcapaciteit 160 voor de kleuters en 280 voor het lager onderwijs.

 

Indien u meer informatie wenst, vul dan het volgende formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk met u contact. Klik hier

 

Inschrijvingsmomenten:

Tijdens de vakantie:

zaterdag 24 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur

zaterdag 1 juli van 10:00 uur tot 12:00 uur

maandag 3 juli van 9:00 uur tot 12:00 uur 

woensdag 5 juli van 9:00 uur tot 12:00 uur 

zaterdag 26 augustus van 10:00 uur tot 12:00 uur 

maandag 28 augustus t.e.m. donderdag 31 augustus van 9:00 tot 12:00 uur

 

Tijdens het schooljaar:

Alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

 

Altijd afspraak mogelijk

op 054 33 92 13

     0498 40 35 36

 

Graag nodigen we jou samen met mama en papa uit op ons open-klas-uurtje.

Hier kan u alvast kennismaken met het klasje en de juf:
Open-klas-uurtje om in te stappen op                        instapdata

 

za 24 juni 2017 van 11 tot 12 uur

 

 

vrij 1 september 2017

(na zomervakantie)

wo 25 oktober 2017 van 11 tot 11.45 uur

 

 

 

ma 6 november 2017

(na herstvakantie)

 

wo 20 december 2017 van 11 tot 11.45 uur

 

 

ma 8 januari 2018

(na kerstvakantie)

 

wo 31 januari 2018 van 11 tot 11.45 uur

 

 

 

do 1 februari 2018

 

 

wo 7 februari 2018 van 11 tot 11.45 uur

 

 

 

ma 19 februari 2018

(na krokusvakantie)

 

wo 28 maart 2018 van 11 tot 11.45 uur

 

 

 

ma 16 april 2018

(na paasvakantie)

 

wo 9 mei 2018 van 11 tot 11.40 uur

 

 

 

ma 14 mei 2018

(na Hemelvaart)

 

za 23 juni 2018 van 11 tot 12 uur

 

 

 

ma 3 september 2018

(nieuwe schooljaar)

 

 

Info Inschrijven in een school

 

Het geel gemarkeerde is niet van toepassing voor onze school

Het groen gemarkeerd is wel van toepassing voor onze school

1. Moet ik mijn kind inschrijven?

Je moet inschrijven:

 • als je kind voor het eerst naar school gaat
 • als je kind overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs
 • als je kind van school verandert

Als je kind in dezelfde school blijft, dan hoef je niet elk jaar opnieuw in te schrijven.

Maar opgelet: als je kind in dezelfde school van de kleuterklas naar de lagere school gaat, moet je het in sommige scholen wel inschrijven. Vraag dat op school na, of kijk in het schoolreglement.  

2. Wanneer starten de inschrijvingen?

Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar (een nieuwe) school gaat.

De startdatum verschilt per school:

 • in sommige scholen vanaf 1 maart;
 • in andere scholen al vanaf 1 september (basisonderwijs) of na de kerstvakantie (secundair onderwijs);
 • voor het tweede tot en met zevende jaar secundair: na de paasvakantie;
 • voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs of voor de leertijd: na de paasvakantie.

Elke school is verplicht om haar startdatum bekend te maken. Vraag ernaar op school.

3. Als ik als eerste mijn kind inschrijf, krijgt het dan ook als eerste een plaats?

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen:

 • Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen (zie vraag 4).
 • In sommige scholen moet je je kind aanmelden voor je het kan inschrijven. Als eerste aanmelden betekent niét als eerste een plaats krijgen (zie vraag 6).

4. Wie krijgt voorrang?

Sommige kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven.

 1.  Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 2. Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
 3. In Brussel: kinderen met een ouder die Nederlands kent.
 4. In sommige scholen voor secundair onderwijs: leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt.
 5. In sommige scholen: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen.

De voorrangregels gelden in de kleuterschool, de lagere school, het eerste leerjaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs.

Indicatorleerlingen zijn:

 • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
 • kinderen die geplaatst zijn;
 • kinderen van rondreizende ouders;
 • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

5. Hoe bewijs ik dat mijn kind recht heeft op voorrang?

Neem alle bewijsstukken mee als je je kind gaat inschrijven. Bijvoorbeeld:

 • Een bewijs dat je een toelage krijgt van de afdeling Studietoelagen, zoals een brief of rekeninguittreksel.
 • In Brussel: een diploma of studiebewijs van het Nederlandstalig onderwijs of een attest van het Huis van het Nederlands, om te bewijzen dat een ouder Nederlands kent.
 • Een kopie van de beslissing van de jeugdrechtbank of van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, om te bewijzen dat het kind geplaatst is …  

Kan je geen bewijs voorleggen, dan krijgt je kind geen voorrang.

6. In mijn school moeten kinderen eerst aanmelden, dan pas inschrijven. Wat is aanmelden?

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.  

Wanneer starten de aanmeldingen? Dat verschilt per school. Vraag het na op de school waar je je kind wil inschrijven.

Na de aanmeldingsperiode krijg je als ouder een brief of e-mail:

 • als je kind een plaats heeft, dan krijg je een bericht van de school waar je je kind mag gaan inschrijven.
 •  is er voorlopig geen plaats voor jouw kind? Dan krijg je een bericht en uitleg over de stappen die je kan zetten om toch nog een plaats te vinden.

Je kind heeft recht op inspraak

Vanaf 12 jaar hebben kinderen recht op inspraak in de keuze van de school. Hoe pak je dat aan?

Overleg samen: wat trekt je kind aan in de ene school? Welke redenen zijn er om niet voor die andere school te kiezen?

7. Wanneer is een school vol?

Elke school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze kan inschrijven. Voor de inschrijvingen beginnen, moet de school het juiste aantal plaatsen bekend maken.

In onze school bedraagt de maximumcapaciteit 160 voor de kleuters en 280 voor het lager onderwijs.

8. Hoe kan ik mijn kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs?

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een inschrijvingsverslag nodig van het CLB of een andere gemachtigde dienst.

In dat verslag staat welk type en welke opleidingsvorm in buitengewoon onderwijs het meest geschikt zijn voor je kind.

9. Mijn kind krijgt het advies om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Mag ik het toch inschrijven in een gewone school?

Ja, je kind mag naar een gewone school. Een school mag je kind niet zomaar weigeren.
 
De gewone school moet je kind minstens voorlopig inschrijven. Daarna komt er een vergadering met de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Jullie bespreken of de school de gepaste begeleiding kan bieden.
 
Pas na die vergadering beslist de school definitief of ze je kind inschrijft of niet. 
 
Als je kind een inschrijvingsverslag heeft voor type 8 (voor kinderen met ernstige leerstoornissen), dan is er ook een gesprek over de meest geschikte begeleiding. Maar de school kan je kind in dat geval niet weigeren.

10. Kan mijn kind nog van school veranderen als het al ingeschreven is?

Ja dat kan. Je kan je kind inschrijven in een andere school waar plaats is. Dat kan op elk moment van het schooljaar.

11. Op welke leeftijd mag mijn kind starten in de kleuterschool?

Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is.

Er start een groep kleuters op de eerste schooldag:

 • na de zomervakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na hemelvaartsdag

Gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs of is je kind al ouder dan 3 jaar? Dan hoef je niet te wachten tot na een schoolvakantie. Je kind kan op elk moment van het schooljaar starten.

12. Wie bepaalt of mijn kind in het secundair naar het eerste leerjaar A of B gaat?

De basisregel is: als je kind geslaagd is in het basisonderwijs, dan kan het naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs.

Niet geslaagd in het basisonderwijs? Dan kan je kind naar het eerste leerjaar B. Of als de toelatingsklassenraad akkoord gaat, naar het eerste leerjaar A.

In elk geval kan je kind naar het eerste leerjaar B als het minstens 12 jaar is voor 1 januari van het schooljaar.

Gescheiden ouders

 • Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar één ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Tenzij die laat weten dat hij niet akkoord gaat.
 • Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

13. Kan een school weigeren om mijn kind in te schrijven?

De school kan maar in bepaalde gevallen weigeren om je kind in te schrijven:

 • Als de school vol is. De school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn.
 • Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wanneer het start op school (zie vraag 8, 11 en 12).
 • Als je kind van die school gestuurd is wegens slecht gedrag tijdens het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
 • Als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.
 • Als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat ze niet de juiste begeleiding kan bieden. (zie vraag 9)

LOP = Lokaal Overlegplatform

Het LOP is een vergadering van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners. Ze maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP checkt dan of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school.

14. Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

 • De school is verplicht om je een bewijs op papier te geven. Dat bewijs heet een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Geeft de school het niet vanzelf, vraag er dan naar. Want met dat document kan jij bewijzen dat je e kind probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Dan maakt jouw kind misschien nog kans.
 • Je kan bemiddeling vragen bij het LOP. Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag die dus op tijd aan.

  Geen LOP in jouw gemeente? Je vindt de gegevens van je contactpersoon bovenaan in de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Je denkt dat je kind onterecht geweigerd is? Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat kan binnen 30 dagen na de weigering. Of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP. De commissie laat je binnen 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

15. Wat kan ik doen als ik geen plaats vind voor mijn kind?

 • Bel of bezoek scholen die nog niet op je keuzelijst stonden. Misschien hebben zij nog plaats.
 • Spreek af met het CLB of met het LOP. Zij zoeken mee naar een oplossing.
© Copyright 2018 | Sint-Aloysius Basisschool | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved