Griezelen in onze gangen

Onze leerlingenraad ging aan de slag om te kunnen griezelen. Zij hebben dingen geknutseld om aan de klasdeuren op te hangen.

Deze week kunnen alle kinderen in onze gangen alle versierde deuren bewonderen.

Opera Caramba, een reizend operagezelschap brachten voor alle kinderen van onze school een operaproductie op kinderformaat.

Voor de kleuters t.e.m. 4e leerjaar brachten zij een voorstelling naar het verhaal ‘Hans&Grietje’.

Voor 5e en 6e leerjaar brachten zij een voorstelling naar het verhaal ‘Carmen’.

De kinderen konden genieten van professionele zangers, muzikanten en theatermensen.

https://operacaramba.be/

Jaarthema : de kracht van verbinden

Elk kind is uniek. Elke jongere is uniek. Elke mens is uniek.

We leveren allemaal een unieke bijdrage aan de wereld.

We staan ten dienste van anderen en iedereen wil erbij horen.

We kunnen onszelf herkennen door met anderen verbonden te zijn.

Wij zijn verbonden door onze opdracht.

Wij zijn verbonden in onze organisatie.

Wij bieden met ons onderwijs groeikansen voor elk kind.

Verbondenheid geeft groeikracht aan éénieder

 

We starten een nieuw schooljaar onder de bomen. Bomen kunnen ons heel wat vertellen over de essentie van verbinden en verbinding. Werken rond bomen biedt heel wat mogelijkheden in de klas- en schoolwerking. Doorheen het jaar laten we de boom en het thema groeien. Bomen zijn een prachtige metafoor voor verbinding. Met een goede metafoor kunnen we heel wat vertellen en heel wat vruchten voortbrengen.

Het thema ‘de kracht van verbinden’ wordt doorvertaald naar ‘Als bomen vertellen’.

 

We starten in september met het maandpunt de KLASBOOM: IEDEREEN TELT!

 In onze boom is plaats voor vogels van allerlei soort.

Bomen zijn gastvrij en iedereen hoort erbij!

In onze school is iedereen welkom.

Iedereen telt! Iedereen vindt een leuk plaatsje.

We hebben elkaar allemaal nodig.

Het besef van onszelf groeit in diepe verbondenheid met anderen.

De toekomst kunnen we alleen samen bouwen.

We leren veel van anderen en we omarmen de diversiteit.

In de maand september komen er verschillende soorten vogels op de takken zitten.

Maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus 2021 van 9.00 uur tot 12.00 uur