Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Voor de instappertjes organiseren we open-klas-uurtjes. Deze gaan door op volgende data -> OPEN-KLAS-UURTJE 2020-2021

Maximumcapaciteit en vrije plaatsen voor schooljaar 2020-2021

 • Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel: van maandag 6 januari tot en met vrijdag 21 februari 2020
 • Start vrije inschrijvingen: vanaf maandag 2 maart 2020

 

Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
geboortejaar 2018 (peuters) 44 0
geboortejaar 2017 (1KL) 44 12
geboortejaar 2016 (2KL) 44 9
geboortejaar 2015 (3KL) 44 0
1ste leerjaar 44 7
2de leerjaar 44 0
3de leerjaar 44 0
4de leerjaar 44 0
5de leerjaar 44 4
6de leerjaar 44 0

 

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven garanderen, kiest onze school voor een inschrijvingsbeleid met maximumcapaciteit. We hopen hiermee zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten ook in de toekomst in voldoende leercomfort te kunnen voorzien.

Wij streven naar een maximum van 22 leerlingen per klas. Aangezien wij in elk leerjaar 2 klassen organiseren, betekent dit dat wij per leerjaar 44 plaatsen hebben. Er zijn twee voorrangsgroepen: broers of zussen van leerlingen in onze school en kinderen van personeel. Zij krijgen vooraf de mogelijkheid om zich in te schrijven. De leerlingen die momenteel ingeschreven zijn in onze school behouden hun inschrijving.

We voorzien twee inschrijvingsperiodes:

 • van maandag 6 januari t.e.m. vrijdag 21 februari 2020 : voorrangs-periode voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • vanaf 2 maart 2020 : vrije inschrijvingen in chronologische volgorde

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden kunnen ook nog na 21 februari inschrijven, maar zij verliezen dan hun voorrangsrecht. Zij hebben enkel voorrang op kinderen van buiten de school tijdens de maanden januari en februari. Een voorbeeld: een broer van een leerling in onze school wil zich inschrijven op 5 maart 2020. Hij heeft op dat moment geen voorrang meer op andere kinderen die zich willen inschrijven die geen broer of zus in onze school hebben, maar volgt gewoon mee de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Inschrijven in onze school kan na afspraak op één van de volgende telefoonnummers:

 • 054/33 92 13 (Algemeen nummer van de school)
 • 0498/40 35 36 (Jan Van Nerom)
 • 0474/75 71 34 (Kenneth Cosyns)

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. De online tool berekent voor u wat de vroegste instapdatum voor uw kind is, klik hier voor de handig tool
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

De instapdata zijn

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 • na de paasvakantie

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling en andere praktische zaken. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Breng zeker een identiteitsdocument mee waarop het rijksregisternummer van het kind genoteerd staat: ISI+kaart van het ziekenfonds of identiteitskaart.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Als je kind in onze school blijft, hoef je het niet elk schooljaar opnieuw in te schrijven.