Inschrijven

 Om de instapdatum van kleuters te berekenen kan je gebruik maken van deze webtool.

Wanneer de instapdatum van uw peutertje dichterbij komt, zullen jullie tijdig worden uitgenodigd voor een open-klas-uurtje.

 

Inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2020 voor het HUIDIGE schooljaar 2022-2023

Voor de instappertjes organiseren we open-klas-uurtjes.

Voor de peutertjes geboortejaar 2020 gaat dit door op volgende data -> (info volgt)

Kinderen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen, rekening houdend met de capaciteiten, onmiddellijk worden ingeschreven.

 

Maximumcapaciteit en vrije plaatsen voor schooljaar 2022-2023

Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
geboortejaar 2020 (peuters) 44 17
geboortejaar 2019 (1KL) 44 13
geboortejaar 2018 (2KL) 44 0
geboortejaar 2017 (3KL) 44 13
1ste leerjaar °2016 44 7
2de leerjaar °2015 44 0
3de leerjaar °2014 44 6
4de leerjaar °2013 44 0
5de leerjaar °2012 44 1
6de leerjaar °2011 44 0

(update dd 30/06/22)

 

Inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2021 voor het VOLGENDE schooljaar 2023-2024

We voorzien twee inschrijvingsperiodes voor het geboortejaar 2021. Het is niet mogelijk om vóór deze data in te schrijven.

 • van maandag 9 januari 2023 t.e.m. dinsdag 31 januari 2023 : voorrangs-periode voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • vanaf 1 februari 2023 : vrije inschrijvingen in chronologische volgorde van aanmelding

 

 

 

Inschrijvingen ALGEMENE INFO

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven garanderen, kiest onze school voor een inschrijvingsbeleid met maximumcapaciteit. We hopen hiermee zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten ook in de toekomst in voldoende leercomfort te kunnen voorzien.

Wij streven naar een maximum van 22 leerlingen per klas. Aangezien wij in elk leerjaar 2 klassen organiseren, betekent dit dat wij per leerjaar 44 plaatsen hebben. Er zijn twee voorrangsgroepen: broers of zussen van leerlingen in onze school en kinderen van personeel. Zij krijgen vooraf de mogelijkheid om zich in te schrijven. De leerlingen die momenteel ingeschreven zijn in onze school behouden hun inschrijving.

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden kunnen ook nog na 31 januari inschrijven, maar zij verliezen dan hun voorrangsrecht. Zij hebben enkel voorrang op kinderen van buiten de school tijdens de maand januari. Een voorbeeld: een broer van een leerling in onze school wil zich inschrijven op 5 februari. Hij heeft op dat moment geen voorrang meer op andere kinderen die zich willen inschrijven die geen broer of zus in onze school hebben, maar volgt gewoon mee de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Inschrijven in onze school kan na afspraak op één van de volgende telefoonnummers:

 • 054/33 92 13 (Algemeen nummer van de school)
 • 0498/40 35 36 (Jan Van Nerom)
 • 0479/24 37 37 (Kim Denie)

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. De online tool berekent voor u wat de vroegste instapdatum voor uw kind is, klik hier voor de handig tool
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

De instapdata zijn

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling en andere praktische zaken. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Breng zeker een identiteitsdocument mee waarop het rijksregisternummer van het kind genoteerd staat: ISI+kaart van het ziekenfonds of identiteitskaart.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Als je kind in onze school blijft, hoef je het niet elk schooljaar opnieuw in te schrijven.