Inschrijven

Wil jij kennismaken met onze school. Aarzel niet om ons te contacteren:

directie@sabdenderhoutem.be

of via telefoon: 054 33 92 13

Om de instapdatum van kleuters te berekenen kan je gebruik maken van deze webtool.

Wanneer de instapdatum van uw peutertje dichterbij komt, zullen jullie tijdig worden uitgenodigd voor een open-klas-uurtje.

Maximumcapaciteit en vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024

Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
geboortejaar 2021 (peuters) 48 8
geboortejaar 2020 (1KL) 48 14
geboortejaar 2019 (2KL) 48 14
geboortejaar 2018 (3KL) 48 2
1ste leerjaar °2017 48 13
2de leerjaar °2016 48 10
3de leerjaar °2015 48 6
4de leerjaar °2014 48 9
5de leerjaar °2013 48 0
6de leerjaar °2012 48 6

(update dd 05/12/23)

 

Aanmeldingen en inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2022 voor schooljaar 2024-2025

De inschrijvingen voor alle basisscholen in Haaltert zullen verlopen via het digitale aanmeldingssysteem van de overheid.

Welkom op onze peuteropendeurdag

  

 • De aanmeldingsperiode zal starten op dinsdag 27 februari 2024 en eindigen op dinsdag 19 maart 2024 om 23.59 uur.
 • Ten laatste op 19 april 2024 zal het aanmeldingssysteem bekend maken in welke school je je kind kan inschrijven. Dan krijg je een ‘ticket’.
 • Tussen 22 april en 13 mei 2024 kan je je kind inschrijven met dat ticket.
 • Vanaf 14 mei kan je vrij inschrijven. Dit kan alleen als er op dat moment nog beschikbare plaatsen zijn.

Inschrijven in onze school kan na afspraak op één van de volgende telefoonnummers:

 • 054/33 92 13 (Algemeen nummer van de school)
 • 0479/24 37 37 (Kim Denie)

Voorrangsgroepen:

 • De volgende groepen krijgen voorrang bij de inschrijvingen
  • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
  • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …

 

Inschrijvingen ALGEMENE INFO

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven garanderen, kiest onze school voor een inschrijvingsbeleid met maximumcapaciteit. We hopen hiermee zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten ook in de toekomst in voldoende leercomfort te kunnen voorzien.

Wij streven naar een maximum van 24 leerlingen per klas. Aangezien wij in elk leerjaar 2 klassen organiseren, betekent dit dat wij per leerjaar 48 plaatsen hebben.

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. De online tool berekent voor u wat de vroegste instapdatum voor uw kind is, klik hier voor de handig tool
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

De instapdata zijn

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling en andere praktische zaken. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Breng zeker een identiteitsdocument mee waarop het rijksregisternummer van het kind genoteerd staat: ISI+kaart van het ziekenfonds of identiteitskaart.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Als je kind in onze school blijft, hoef je het niet elk schooljaar opnieuw in te schrijven.