Inschrijven

Inschrijven tijdens CORONA

Graag hadden wij jullie met een warm onthaal ontvangen voor de inschrijving van jullie kind. Omwille van de huidige coronasituatie is dit jammer genoeg niet mogelijk.

De minister van onderwijs heeft beslist dat fysieke inschrijvingen zijn  opgeschort t.e.m. 28 januari 2022. Tot die datum mogen scholen geen ouders op school toelaten om in te schrijven.

Wij kunnen de inschrijving wel schriftelijk in orde brengen.

Wil je inschrijven in onze school? KLIK DAN HIER.

 Om de instapdatum van kleuters te berekenen kan je gebruik maken van deze webtool.

 

Inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2019 voor het schooljaar 2021-2022

Voor de instappertjes organiseren we open-klas-uurtjes.

Voor de peutertjes geboortejaar 2019 gaat dit door op volgende data -> OPEN-KLAS-UURTJE 2021-2022

 

Maximumcapaciteit en vrije plaatsen voor schooljaar 2021-2022

Maximumcapaciteit Vrije plaatsen
geboortejaar 2019 (peuters) 44 10
geboortejaar 2018 (1KL) 44 0
geboortejaar 2017 (2KL) 44 11
geboortejaar 2016 (3KL) 44 7
1ste leerjaar °2015 44 0
2de leerjaar °2014 44 5
3de leerjaar °2013 44 0
4de leerjaar °2012 44 1
5de leerjaar °2011 44 0
6de leerjaar °2010 44 5

 

Kinderen voor het schooljaar 2021-2022 kunnen, rekening houdend met de capaciteiten, onmiddellijk worden ingeschreven. De wachttijd is verlopen.

 

Inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2020

We voorzien twee inschrijvingsperiodes voor het geboortejaar 2020. Het is niet mogelijk om vóór deze data in te schrijven.

 • van maandag 10 januari t.e.m. maandag 31 januari 2022 : voorrangs-periode voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • vanaf 1 februari 2022 : vrije inschrijvingen in chronologische volgorde van aanmelding

 

Inschrijvingen GEBOORTEJAAR 2021

We voorzien twee inschrijvingsperiodes voor het geboortejaar 2021. Het is niet mogelijk om vóór deze data in te schrijven.

 • van maandag 9 januari 2023 t.e.m. dinsdag 31 januari 2023 : voorrangs-periode voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • vanaf 1 februari 2023 : vrije inschrijvingen in chronologische volgorde van aanmelding

 

Inschrijvingen ALGEMENE INFO

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven garanderen, kiest onze school voor een inschrijvingsbeleid met maximumcapaciteit. We hopen hiermee zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten ook in de toekomst in voldoende leercomfort te kunnen voorzien.

Wij streven naar een maximum van 22 leerlingen per klas. Aangezien wij in elk leerjaar 2 klassen organiseren, betekent dit dat wij per leerjaar 44 plaatsen hebben. Er zijn twee voorrangsgroepen: broers of zussen van leerlingen in onze school en kinderen van personeel. Zij krijgen vooraf de mogelijkheid om zich in te schrijven. De leerlingen die momenteel ingeschreven zijn in onze school behouden hun inschrijving.

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden kunnen ook nog na 31 januari inschrijven, maar zij verliezen dan hun voorrangsrecht. Zij hebben enkel voorrang op kinderen van buiten de school tijdens de maand januari. Een voorbeeld: een broer van een leerling in onze school wil zich inschrijven op 5 februari. Hij heeft op dat moment geen voorrang meer op andere kinderen die zich willen inschrijven die geen broer of zus in onze school hebben, maar volgt gewoon mee de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Inschrijven in onze school kan na afspraak op één van de volgende telefoonnummers:

 • 054/33 92 13 (Algemeen nummer van de school)
 • 0498/40 35 36 (Jan Van Nerom)
 • 0479/24 37 37 (Kim Denie)

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. De online tool berekent voor u wat de vroegste instapdatum voor uw kind is, klik hier voor de handig tool
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

De instapdata zijn

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling en andere praktische zaken. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Breng zeker een identiteitsdocument mee waarop het rijksregisternummer van het kind genoteerd staat: ISI+kaart van het ziekenfonds of identiteitskaart.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Als je kind in onze school blijft, hoef je het niet elk schooljaar opnieuw in te schrijven.