Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter
Erik De Gendt

Leden
Conny De Splenter

Paul Geeroms

Patty Souffriau

Linda Mertens

Mark Goubert

Daniël Vandendriessche

Sara d’Herde

De Smet Anja

Van Nerom Jan