Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter
Linda Mertens

Leden
Gerrit De Duffeleer
Erik De Gendt
Conny De Splenter
Paul Geeroms
Patty Souffriau
Arthur De Winter
Mark Goubert
Daniël Vandendriessche