Corona

Gelieve de school op de hoogte te brengen wanneer uw kind getest wordt, alsook het resultaat. 

Zo kan de school snel en correct optreden indien er zich een besmetting zou voordoen.

Indien u twijfelt of uw kind naar school mag, volg het stappenplan van de beslisboom: Beslisboom lager onderwijs

 

Bijkomende COVID-19 maatregelingen

update – vanaf 7 maart 2022

CODE GEEL

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer digitaal organiseren.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer wat je gemakkelijk buiten kan organiseren ook zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Pas basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

update – vanaf 19 februari 2022

CODE ORANJE

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. Wie van hen ook les volgt in het DKO, hoeft ook daar geen mondmasker te dragen.
 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt dus nog een capaciteitsbeperking. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de gewijzigde reisregels.
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk. Let op: hoe je de inschrijvingen zelf organiseert.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

update – vanaf 1 februari 2022

CODE ROOD

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners hebben een coronabarometer voor de scholen goedgekeurd. Deze barometer wil de maatregelen in het onderwijs meer transparant en meer voorspelbaar maken. De barometer werkt met vier kleurcodes (groen – geel – oranje – rood). Elke kleur is gekoppeld aan een basispakket van maatregelen rond bijvoorbeeld ventilatie, verluchting en afstand. Deze maatregelen vormen het uitgangspunt om over te schakelen naar een andere kleurcode, onderwijs schakelt steeds mee wanneer de samenleving naar een andere code overschakelt. Afhankelijk van de situatie of wijzigende wetenschappelijke inzichten kunnen ze bijgestuurd worden of aangevuld met extra maatregelen.

 • De barometer werkt met 4 kleurcodes:
  • 4 niveaus: groen – geel – oranje – rood;
  • elke fase bestaat uit een basispakket van maatregelen rond:
   • ventilatie, verluchting en afstand;
   • mondmaskers;
   • handhygiëne.
  • daarnaast is er ook ruimte voor specifieke maatregelen op basis van de concrete situatie, op advies van experten.
 • Inhoudelijk houdt het onderwijs maximaal dezelfde lijn aan als de maatregelen in de brede samenleving en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurcode.
 • De minister(s) van Onderwijs bepalen telkens in overleg met de sector en experten wat de volgende stappen zijn.

Code groen

Code geel

Code oranje

Code rood

Basismaatregelen Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd. Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd. Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd. Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan steeds afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd.
 Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen  in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer. Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen  in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer. Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen  in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer.  Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen  in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer.
Bekijk de mogelijkheid om ook buiten te organiseren wat makkelijk buiten georganiseerd kan worden. Organiseer zo veel mogelijk buiten.  Organiseer zo veel mogelijk buiten.
Probeer om zo veel mogelijk
afstand te houden waar mogelijk.
Probeer om zo veel mogelijk
afstand te houden waar mogelijk.
Probeer om zo veel mogelijk
afstand te houden waar mogelijk.
Geen mondmaskers Geen mondmaskers Mondmaskers: volgens regels in de samenleving. Mondmaskers: volgens regels in de samenleving.
Wie ziek of besmet is, blijft thuis Wie ziek of besmet is, blijft thuis Wie ziek of besmet is, blijft thuis Wie ziek of besmet is, blijft thuis
Basishandhygiëne Basishandhygiëne Basishandhygiëne Basishandhygiëne
Hoesthygiëne Hoesthygiëne Hoesthygiëne Hoesthygiëne
Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen. Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen. Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen.
Drukte aan de schoolpoort Geen maatregelen Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden.
 Extra-muros Geen maatregelen Volgen de regels in de samenleving Volgen de regels in de samenleving Volgen de regels in de samenleving
 Vergaderingen Geen maatregelen Geen maatregelen Maximaal digitaal Enkel digitaal
Telewerk Geen maatregelen Geen maatregelen Voor telewerkbare functies gelden de maatregelen in verband met telewerk van de brede samenleving. Voor telewerkbare functies gelden de maatregelen in verband met telewerk van de brede samenleving.
 Essentiële derden Geen maatregelen Geen maatregelen Niet-essentiële derden op school zijn niet aangewezen. De school bepaalt wie essentieel is voor de werking. Niet-essentiële derden op school zijn niet toegelaten.
De school bepaalt wie essentieel is voor de werking.
Oudercontacten verlopen digitaal. Een fysiek contact met ouders is uitzonderlijk mogelijk wanneer een digitaal contact onmogelijk de doelstelling van het fysiek contact kan realiseren.
Plaats in het klaslokaal Geen maatregelen Geen maatregelen Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal. Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
Mengen van klasgroepen Geen maatregelen Geen maatregelen Probeer binnen het vermengen van klasgroepen te vermijden. Vermijd binnen maximaal het vermengen van klasgroepen.
Inschrijvingen Geen maatregelen Geen maatregelen Geen maatregelen In het kader van een eerste inschrijving zijn schoolbezoeken mogelijk op reservatie, buiten de lesuren en in beperkte groep.
Meerdaagse uitstappen Geen maatregelen Geen maatregelen Geen maatregelen Meerdaagse uitstappen met overnachting volgen de regels van de samenleving (jeugd- en sportkampen)

update – vanaf 27 januari 2022

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vandaag over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert. Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven als ze gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij.
 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
 • Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten.

update – vanaf 10 januari 2022

 • Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
 • De noodremprocedure treedt in werking vanaf vier besmettingen (of vanaf 25 % van de groep indien een groep van minder dan 16 personen)  en niet meer vanaf twee besmettingen.
  • in het kleuteronderwijs kijk je daarbij naar de hele groep inclusief de leraren en verzorgers. Dus als bijvoorbeeld een leraar, een kinderverzorgster en twee leerlingen, allen behorende tot dezelfde klasgroep, binnen de week besmet blijken, sluit de hele klas.
  • in het lager onderwijs kijk je alleen naar de leerlingen om de vier besmettingen te bepalen.
 • Een besmetting bij een kleuterleraar impliceert niet meer automatisch dat de hele klas als hoogrisicocontact beschouwd wordt en in quarantaine moet – zie boven.
 • De klasquarantaine duurt vijf dagen in plaats van zeven dagen. Aansluitend aan die quarantaine blijven leerlingen én leerkrachten nog vijf dagen extra voorzichtig in hun contacten.
 • De klasquarantaine geldt voor iedereen. Leerlingen met een herstelcertificaat, leerlingen die bijvoorbeeld zeven dagen voor de start van de quarantaine niet op school aanwezig waren of volledig gevaccineerde leraren, moeten toch mee in quarantaine.
Hoogrisicocontacten buiten de school
 • Kinderen van de basisschool die in quarantaine moeten omdat ze een hoogrisicocontact hebben gehad in een buitenschoolse context én buiten het gezin (bijvoorbeeld in de sportclub, de academie enzovoort), mogen uit die quarantaine om naar school te komen.
 • Een kind jonger dan 12 jaar (of een lagereschoolkind ouder dan 12) wordt bij een contact bij een index binnen de thuiscontext, beschouwd als een hoogrisicocontact. Er wordt geen rekening gehouden met de vaccinatiestatus van het kind zelf of een ander gezinslid. Dit betekent voor dat kind dus: een quarantaine van 10 dagen (dus NIET naar school), met de mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van de quarantaine. Na de quarantaineperiode wordt gedurende een periode van 10 dagen een verhoogde waakzaamheid gerespecteerd door middel van de daarvoor geldende maatregelen, zoals mondmaskerdracht (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar mogelijk, vermijden van contact met kwetsbare personen …
  Alle cultuur uitstappen zijn t.e.m. 28/01 geannuleerd.
 • Geen warme maaltijden t.e.m. krokusvakantie. Geen fruitbedeling tem 28/01/22.
 • De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.

 

update – vanaf 8 december 2021

Bijkomende coronamaatregelen basisschool

 • De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
 • Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger, nl. vanaf 18/12/21.

 

update – vanaf 1 september 2021

Ondanks het feit dat het coronavirus nog steeds in de samenleving aanwezig is, willen we voor het welzijn en het welbevinden van de kinderen het schooljaar zo normaal mogelijk laten verlopen.

Coronamaatregelen school

 • Bij het aankomen op de school wordt er gevraagd dat iedereen zijn handen ontsmet aan de ingang. In de loop van de dag zullen de kinderen meermaals hun handen grondig wassen en ontsmetten.
 • Zieke kinderen (zeker met koorts) komen niet naar school.
 • Aan (groot)ouders en externen vragen we met aandrang de speelplaats en de gebouwen zo weinig mogelijk te betreden en deze zo snel als mogelijk te verlaten indien de aanwezigheid toch vereist is.
 • Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
 • Brengen en ophalen kinderen verspreid over twee speelplaatsen (zie tabel).
 • Dragen van een mondmasker is verplicht op de school en op de stoep voor volwassenen.

 

  

 

 

Algemene COVID-19 maatregelingen

 

                       

“Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt.”

https://www.info-coronavirus.be/nl/