Corona

Gelieve de school op de hoogte te brengen wanneer uw kind getest wordt, alsook het resultaat. 

Zo kan de school snel en correct optreden indien er zich een besmetting zou voordoen.

Indien u twijfelt of uw kind naar school mag, volg het stappenplan van de beslisboom: Beslisboom lager onderwijs

 

Bijkomende COVID-19 maatregelingen

 

update – vanaf 1 september 2021

Ondanks het feit dat het coronavirus nog steeds in de samenleving aanwezig is, willen we voor het welzijn en het welbevinden van de kinderen het schooljaar zo normaal mogelijk laten verlopen.

Coronamaatregelen school

 • Bij het aankomen op de school wordt er gevraagd dat iedereen zijn handen ontsmet aan de ingang. In de loop van de dag zullen de kinderen meermaals hun handen grondig wassen en ontsmetten.
 • Zieke kinderen (zeker met koorts) komen niet naar school.
 • Aan (groot)ouders en externen vragen we met aandrang de speelplaats en de gebouwen zo weinig mogelijk te betreden en deze zo snel als mogelijk te verlaten indien de aanwezigheid toch vereist is.
 • Lokalen worden extra verlucht en geventileerd.
 • Brengen en ophalen kinderen verspreid over twee speelplaatsen (zie tabel).
 • Dragen van een mondmasker is verplicht op de school en op de stoep voor volwassenen.

 

  

 

 

Algemene COVID-19 maatregelingen

 

                       

“Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt.”

https://www.info-coronavirus.be/nl/