Corona

Gelieve de school op de hoogte te brengen wanneer uw kind getest wordt, alsook het resultaat. 

Zo kan de school snel en correct optreden indien er zich een besmetting zou voordoen.

Indien u twijfelt of uw kind naar school mag, volg het stappenplan van de beslisboom: Beslisboom lager onderwijs

 

Bijkomende COVID-19 maatregelingen

 

update –  19 april

Er zijn warme maaltijden & soep voorzien vanaf maandag 19/04/2021.
De fruitwinkel opent pas opnieuw vanaf woensdag 28/04/2021

 

update –  29 maart tem min. einde paasvakantie

Beste ouders

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk reeds vernamen in de media is beslist door de federale regering dat in het kader van het bestrijden van de coronapandemie de lagere scholen alle lessen opschorten de week van 29 maart tot en met 2 april.
De paasvakantie begint er dus één week vroeger dan oorspronkelijk gepland.

kleuterschool

Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden.
Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg.
Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk zelf in te staan voor de opvang.

In de school wordt opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders helemaal geen andere mogelijkheid hebben.

lagere school

In de school wordt een beperkte noodopvang voorzien voor kinderen van wie de ouders helemaal geen andere mogelijkheid hebben voor opvang.

Hopend dat onze gezamenlijke inspanning ooit het virus zal verslaan.

Ouders die ev. een attest nodig hebben voor de werkgever: kan je hier downloaden.

 

Vriendelijke groet, Prettige paasvakantie aan iedereen.
Kenneth Cosyns en Jan Van Nerom
Directie Sint-Aloysius Basisschool Denderhoutem

 

update – vanaf 22 maart

 

 • Algemene mondmaskerplicht voor ouders die de speelplaats betreden, voor leerkrachten en leerlingen derde graad.
 • Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart minimaal tot aan de paasvakantie een mondmasker op de school. (ook op de speelplaats) 
 • Klasgroepen worden indoor strikt gescheiden. 
 • De refter moet verplicht dicht. Geen warme maaltijden meer en geen soep tot en met de paasvakantie.
  Leerlingen die ’s middags niet naar huis gaan eten hun eigen lunch in hun klas. 
 • De fruitwinkel op woensdag zal niet open zijn.
  Woensdag 24 maart zal er nog fruit bedeeld worden in de klassen.
  Woensdag 31 maart en woensdag 21 april wordt er geen fruit bedeeld op school. 
 • Ouders en externen zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen. 
 • Maak enkel in uiterste nood gebruik van voor- en naschoolse opvang en van de pagadder.
 • Bij het brengen van de leerlingen mogen enkel de ouders van de peuters en de 1ste kleuterklas de speelplaats betreden. 
 • Bij het afhalen van de leerlingen vragen wij met aandrang de speelplaats zo snel als mogelijk te verlaten.
  Jullie blijven de kinderen vinden op de afgesproken plaats. 

 

 

Algemene COVID-19 maatregelingen

 

                       

“Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt.”

https://www.info-coronavirus.be/nl/